NAGRADA ZA NAJBOLJŠI ŠTUDENTSKI PRISPEVEK

NA

3. ZNANSTVENI KONFERENCI SAEE

Na pobudo dr. Boyka Nitzova je bil ustanovljen sklad SAEE za nagrado za najboljši študentski prispevek.

Pogoj za sodelovanje in prejem nagrade za najboljši študentski prispevek je:

  1. da gre za izvirno znanstveno delo, ki ni bilo predhodno objavljeno (razen v obliki magistrskih del ali doktorskih disertacij oziroma neobjavljenih raziskovalnih nalog)
  2. da je v primeru soavtorstva študent prvi in vodilni avtor in
  3. da od končanja dela nista minili več kot dve leti (zaradi korone se obdobje izjemoma lahko podaljša na 4 leta).

Študentske prispevke, ki bi se želeli potegovati za nagrado, je potrebno poslati na naslov: saee2022@ef.uni-lj.si. Prosimo študente, ki bi se želeli potegovati za nagrado, da to v sporočilu ob oddaji prispevka tudi navedejo.

Rok za oddajo povzetka v obsegu 300 besed je 5. september 2022, za celotni prispevek v obsegu 4-5 strani pa 30. september 2022.

Strokovna komisija bo prejete prispevke ocenila in določila zmagovalca, ki bo prejel nagrado v višini 1000 EUR bruto.[1]

Nagrajeni prispevek bo predstavljen v posebni sekciji na 3. konferenci SAEE, ki bo potekala 21. oktobra 2022 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Informacije o konferenci in podrobnejša navodila za pripravo prispevka so objavljene na spletnih straneh: https://konference.ef.uni-lj.si/saee2022/.

Izjava in soglasje za obdelavo osebnih podatkov (ime, priimek, e-poštni naslov, ime organizacije, kjer ste zaposleni oz. na kateri študirate), za potrebe priprave konferenčnega zbornika, programa in organizacije konference, sta objavljena na spletni strani: https://konference.ef.uni-lj.si/saee2022/wp-content/uploads/sites/9/2022/03/Izjava-o-obdelavi-osebnih-podatkov-3.-konferenca_-SAEE-2022.pdf

[1] Od nagrade se odvede dohodnina oziroma morebitni drugi davki v skladu z veljavno zakonodajo RS.