SAEE – Slovensko združenje za energetsko ekonomiko

EF UL – Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani  

CPOEF – Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani