Program

Ura in prostor

Program

8:30 – 9:00

Registracija udeležencev

9:00 – 9:30

 

 

 

 

Lila dvorana

Otvoritev konference

Pozdravni nagovori:

prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja EF UL

Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str., predsednik EZS in glavni direktor Plinovodi d.o.o.

prof. dr. Nevenka Hrovatin, podpredsednica SAEE in profesorica na EF UL

mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo RS

 

 

 

9:30 – 10:30

 

 

 

10:30 – 11:00

 

Lila dvorana

Plenarni del

Moderatorka: prof. dr. Nevenka Hrovatin, podpredsednica SAEE in profesorica na EF UL

Rafael Muruais Garcia, ACER, Team leader in the Electricity department:

»How far Europe is in the implementation of the internal electricity and gas markets?«

Patrick Luickx, ACER, Team leader in the Market Surveillance and Conduct department:

»ACER’s response to the EU’s request to assess the current electricity market design«

 

David Batič, Agencija za energijo RS, vodja Sektorja za razvoj in monitoring trga:

»Kaj prinaša nov regulativni okvir za elektrooperaterje: sistemske spodbude za naložbe v pametna omrežja in tarifna reforma«

11:00 – 11:15

Odmor

11:15 – 11:45

Lila dvorana

mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost (CEU), IJS, vodja CEU:

»Izzivi prenove Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta RS (NEPN)«

 

 

 

11:45 – 12:45

 

 

 

 

 

 

Lila dvorana

Okrogla miza: »Izzivi zelenega prehoda in energetske krize za slovensko energetiko«

Moderatorka: prof. dr. Jelena Zorić, profesorica na EF UL

Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str., predsednik EZS in glavni direktor Plinovodi, d.o.o.

Ljubo Germič, univ. dipl. inž. kem. tehnol., predsednik Sekcije za daljinsko ogrevanje EZS in Energetika Maribor

mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo RS

mag. Boris Kupec, predsednik GIZ za distribucijo električne energije in predsednik uprave Elektro Celje, d.d.

dr. Jurij Klančnik, direktor Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

dr. Dejan Paravan, član uprave GEN-I, d.o.o.

12:45 – 13:30

Kosilo (Galerija EF)

13:30 – 13:45

 

Sejna soba Senata

Podelitev nagrade za najboljši študentski prispevek

prof. dr. Nevenka Hrovatin, podpredsednica SAEE in profesorica na EF UL

13:45 – 15:15

 

Predstavitev prispevkov (I)

Sekcija 1                                        Sekcija 2                                        Sekcija 3

15:15 – 15:30

Odmor

15:30 – 17:00

 

Predstavitev prispevkov (II)

Sekcija 4                                        Sekcija 5                                        Sekcija 6

17:00

Zaključek konference

Razvrstitev prispevkov po sekcijah

 

13:45 – 15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejna soba Senata

 

Sekcija 1: Energetsko podnebne politike in gospodarstvo

(vodja: Matej Švigelj)

 

STAGFLACIJSKI UČINKI POVEČANJA CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE

France Križanič

 

REGULATIVNI OKVIR TRAJNOSTNIH FINANC EU

Vasja Rant

 

KRATKOROČNI VPLIVI PANDEMIJE COVID-19 NA ENERGETSKI SEKTOR V EU

Barbara Kurbus

 

ENERGY EFFICIENCY IN RESIDENTIAL AND NON-RESIDENTIAL BUILDINGS AND ITS SHORT-TERM MACROECONOMIC IMPLICATIONS

Renata Slable-Erker, Miha Dominko, Ali Bayar, Boris Majcen, Kaja Primc

 

DOLGOROČNO ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA RAZOGLIČENJE STAVBNEGA FONDA V SLOVENIJI

Gašper Stegnar, Damir Staničić, Matej Švigelj, Andreja Cirman

 

 

13:45 – 15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejna soba dekanata

 

Sekcija 2: Delovanje in učinkovitost elektroenergetskega sistema

(vodja: Jelena Zorić)

 

PREGLED STANDARDOV ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO PO DRŽAVAH EU

Jerneja Bogovič, Miloš Pantoš

 

MODELIRANJE IN SIMULACIJA NIZKONAPETOSTNEGA OMREŽJA Z VKLJUČENIMI VIRI PROŽNOSTI

Janez Gregor Golja, Edin Lakić, Andrej Gubina

 

CELOVIT PLAN RAZVOJA SLOVENSKEGA ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA DO LETA 2040

Izidor Ostan Ožbolt

 

ANALIZA STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI PODJETIJ V DEJAVNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBDOBJU 2009 – 2020

Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić, Janez Dolšak

 

LASTNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENSKIH ELEKTRARNAH IN OBČUTLJIVOSTNA ANALIZA VPLIVA SPREMEMB PROIZVODNJE

Rok Hrastnik, Mihael Sekavčnik, Nevenka Hrovatin

 

 

13:45 – 15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubska soba

 

Sekcija 3: Investicije v energetsko učinkovitost in razogljičenje v podjetjih in gospodinjstvih (vodja: Nevenka Hrovatin)

 

INVESTICIJE V ENERGETSKO UČINKOVITOST IN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE: EMPIRIČNA RAZISKAVA V SLOVENSKIH MAJHNIH IN SREDNJIH PODJETJIH

Nevenka Hrovatin, Janez Dolšak, Jelena Zorić

 

MANAGEMENT EMISIJ V OGLJIKOVO INTENZIVNIH PODJETJIH: ANALIZA UČINKOV EU ETS IN ŠTUDIJA PRIMERA

Simon Čadež, Tjaša Selič

 

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ENERGETSKO UČINKOVITE OBNOVE V STANOVANJSKEM SEKTORJU: UČINKOVITOST SISTEMA SUBVENCIONIRANJA V SLOVENIJI

Janez Dolšak, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić

 

RETROSPECTIVE PANEL DATA EVIDENCE ON THE IMPACT OF SOCIAL CAPITAL AND HOUSING-RELATED LIFESTYLE ON ENERGY-EFFICIENT RETROFITS IN SLOVENIA

Ivana Jovović, Andreja Cirman, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić

 

OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI CELOTNE PORABE ENERGIJE V STANOVANJSKIH STAVBAH SLOVENSKIH GOSPODINJSTEV

Janez Dolšak, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić

 

 

15:30 – 17:00

Sejna soba Senata

 

Sekcija 4: Analiza in razvoj energetskih trgov in sektorjev

(vodja: Matej Švigelj)

 

THE CROWDING OUT OF CONVENTIONAL ELECTRICITY GENERATION BY RENEWABLE ENERGY SOURCES: EVIDENCE FROM CENTRAL AND SOUTH EAST EUROPEAN MARKETS

Marko Halužan, Miroslav Verbič, Jelena Zorić

 

NALOGE, IZZIVI IN PRILOŽNOSTI SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA V SLOVENIJI

Ljubo Germič, Filip Kokalj

 

ANALIZA ODVISNOSTI RUSKIH DOBAVITELJEV ZEMELJSKEGA PLINA OD EVROPSKEGA TRGA

Klemen Mesec, Matej Švigelj

 

PRIHODNOST VODIKA V EVROPSKI UNIJI

Jure Lakner, Matej Švigelj

 

 

15:30 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejna soba dekanata

 

Sekcija 5: Obnovljivi viri energije in samooskrba

(vodja: Janez Dolšak)

 

DRUŽBENO-EKONOMSKA ANALIZA INVESTICIJ V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

Vane Berlot, Nevenka Hrovatin

 

ANALIZA CEN ZAGOTOVLJENEGA ODKUPA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN EKONOMSKI KAZALCI INVESTICIJE V SONČNO ELEKTRARNO

Klemen Sredenšek, Bojan Štumberger, Miralem Hadžiselimović, Sebastijan Seme

 

EKONOMSKA UPRAVIČENOST SAMOOSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V KONTEKSTU SPREMENJENIH ZAKONODAJNIH IN TRŽNIH RAZMER

Domen Kodrič, Tomi Medved, Andrej Gubina

 

EKONOMIKA IN POVEČANJE SAMOOSKRBE GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV Z ELEKTRIČNO ENERGIJO Z UPORABO BATERIJSKEGA HRANILNIKA

Nejc Kastelan, Andrej Gubina, Matej Pečjak

 

UPORABA LESNE BIOMASE V TERMOELEKTRARNI

Matej Fike, Andrej Predin

 

 

15:30 – 17:00

Klubska soba

 

Sekcija 6: Elektromobilnost in trg pogonskih goriv

(vodja: Jelena Zorić)

 

EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI IN OKOLJSKI IZZIVI ELEKTROMOBILNOSTI V SLOVENIJI

Tomaž Rebol, Matej Švigelj

 

ANALIZA OSEBNE ELEKTROMOBILNOSTI S POUDARKOM NA STALIŠČIH SLOVENSKIH VOZNIKOV DO NAKUPA ELEKTRIČNEGA VOZILA

Matjaž Radovan, Nevenka Hrovatin

 

PRIMERJALNA ANALIZA PREFERENC POTROŠNIKOV ZA UPORABO E-TAKSI STORITEV NA HRVAŠKEM IN V SLOVENIJI

Ivana Jovović, Nevenka Hrovatin, Miha Rihar, Jelena Zorić

 

ANALIZA TRGA POGONSKIH GORIV V SLOVENIJI PO POPOLNI LIBERALIZACIJI OBLIKOVANJA CEN

Julijo Josip Franz, Matej Švigelj