Slovensko združenje za energetsko ekonomiko (SAEE) v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Centrom poslovne odličnosti EF (CPOEF) prireja 3. konferenco SAEE s področja energetske ekonomike. Konferenca bo potekala 21. oktobra 2022 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pričeli bomo s plenarnim delom z uglednimi govorniki in okroglo mizo o aktualnih problemih slovenske energetike ter nadaljevali s predstavitvijo raziskovalnih prispevkov s področja energetske ekonomike. Priložnost bodo imela tudi podjetja, da predstavitvijo svoje razvojno usmerjene projekte.

V želji, da bi povezali vse zainteresirane za energetsko ekonomiko vas vabimo, da predstavite najnovejša spoznanja iz naslednjih znanstveno-raziskovalnih področij energetske ekonomike:

 • izzivi, priložnosti in prihodnji trendi v energetiki  

 • vpliv korona krize in geopolitičnih razmer na energetiko

 • energetska mešanica: vloga tradicionalnih virov pri prehodu na čisto energijo in prihodnost nuklearne energije

 • oskrba s plinom in plinska infrastruktura

 • energetski trgi: učinkovitost delovanja in predlogi za nov dizajn

 • cene energentov: vpliv negotovosti in upravljanje s tveganji

 • regulacija omrežnih dejavnosti in trgov

 • klimatske spremembe, ukrepi ekonomske politike in spodbujanje čistih tehnologij

 • spodbujanje obnovljivih virov energije in umeščanje v elektroenergetski sistem

 • učinkovita raba energije: ukrepi ekonomske politike in njihova implementacija po sektorjih

 • učinkovitost, uspešnost poslovanja in strategije energetskih podjetij

 • investicije v energetiko in financiranje

 • uporaba energije v transportu in prehod na čiste vire

 • skladiščenje energije ter zajemanje in hranjenje ogljika

 • aktivni odjemalci, lokalne energetske skupnosti in drugi vidiki samooskrbe

 • odjemalci: povpraševanje po energiji, upravljanje s porabo in energetska revščina

 • zanesljivost oskrbe in kibernetska varnost

 • energetsko – ekonomsko modeliranje

 • napredna energetska omrežja in digitalizacija

 • prilagajanje odjema in izzivi uvajanja trga prožnosti

 • druge aktualne teme s področja energetske ekonomike

K oddaji prispevkov vabimo tudi podiplomske in doktorske študente oziroma magistrante in doktorande, da predstavijo dokončana magistrska in doktorska dela ter dela v teku s področja energetske ekonomike. Najboljši študentski prispevek bo nagrajen z denarno nagrado 1.000 EUR. Dodatne informacije in pogoji za sodelovanje v natečaju za najboljši študentski prispevek so na voljo na tej spletni strani.

Rok za oddajo povzetka je 5. september 2022. Obvestilo o sprejemu prispevka na konferenco bo predvidoma 9. septembra 2022.  Rok za oddajo končnih prispevkov v obsegu 4 – 5 strani je 30. september 2022. Sprejeti prispevki bodo po predhodni recenziji objavljeni v konferenčnem zborniku (predvidoma v elektronski verziji).

Povzetek v obsegu 300 besed pošljite na elektronski naslov: saee2022@ef.uni-lj.si.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Podrobnejša navodila za pripravo povzetka in prispevka so objavljena na spletni strani:  

https://konference.ef.uni-lj.si/saee2022/vabilo-za-oddajo-prispevka/.

Izjava in soglasje za obdelavo osebnih podatkov (ime, priimek, e-poštni naslov, ime organizacije, kjer ste

zaposleni oz. na kateri študirate), za potrebe priprave konferenčnega zbornika, programa in organizacije

konference, sta objavljena na tej spletni strani.

Informacije o konferenci so objavljene na spletni strani konference: https://konference.ef.uni-lj.si/saee2022/